MODERN KÉPZŐMŰVÉSZET, ZSŰRIZTETÉS...FESTÉSZETI TECHNIKÁK...

LEHOCZKY JÓZSEF INTERNETES VERSES KÉPTÁRA: Festmények, rajzok, versek, művészettörténet és egy kis heraldika, továbbá hogyan és hol lehet zsűriztetni, műpiaci információk, és néhány társadalomtudati agyficam ...

A következő linkre kattintva eljuthatsz a Csodaszarvas Internetes Műkereskedelmi Piactérbe, ahol nemcsak festményeket nézegethetsz, hanem a lexikonban művészettörténeti ismeretekhez juthatsz;- megtalálod a festők, szobrászok jegyzékét , régészeti híreket olvashatsz, megtudod. hogy hol és mikor vannak műkereskedelmi és ékszer, drágakő stb. árverések! - Látogasd meg az oldalt, majd térj ide vissza! - Kattints ide:

http://antikregiseg.hu/piacter/

index.php

"A számtalan Siempi nép kiszorította Ázsiából a vele nem rokon szkíta fajt". Ezek két részre oszlottak. Egyik részük letelepedett a Kaszpi-tenger mellett, ezeket nevezték "fehér hunoknak", fővárosuk Gorgó, egyike volt Kelet legfényesebb uralkodó helyeinek. A másik tömeg volt a "fekete hunok", kik felnyomultak Balambér király vezérlete alatt észak-nyugat hideg tartományaiba, a Volga környékére, mely területet még a XVIII. században is "'Magna Hungariának" neveztek. A maradékok csak a későbbi századokban tértek vissza a Kínával határos eredeti hazájukba. / Obi ugorok/-

   Itt, a korábban említett észak-nyugati tartományokban élőkből ágaztak le a finnek és lappok, lettek, észtek, - ettől keletre "Magna Hungariában", a mai Baskíria területén éltek a volgai bolgárok, és a "dentü mogerok" /azaz doni magyarok/. A Kaszpi -tó és a Fekete-tenger közti rész, valamint az ezen vidéken található Azóvi-tenger  mocsarai voltak a "Meotisz mocsarai", a fehér hunok vidéke; - itt éltek a "Hét magyar" törzsei. - A két táj-egység közötti távolság 500 és 1000Km közötti táv, mely lóháton 1-2 napi távolságra volt. /A ló sebessége könnyűlovassal elérheti a 70-90 Km/órát, de ez csak rövid távon igaz. Átlagosan a könnyűlovas sebessége 40-50 Km/óra, időnként pihentetve a lovat. Így 1000 Km is megtehető két-három napi egésznapos lovaglással. A gyalogos ember sebessége 3-5Km/óra, tehát, ha lassan gyalogolnak a vándorló tömegek, akkor is ezzel a sebességgel, napi 8-10 órát számolva, napi 30-50 Km-tesznek meg. Tehát  10 nap alatt 300-500 Km-t.

   Így például az Ural és a mai Magyarország közötti 2500Km távolság is /2400 : 300= 8 X 10= 80/ - 90 nap alatt megtehető, gyalogosan is. Egy könnyűlovas pedig ezt a távolságot // 30 km/h x 10 óra/nap = 300Km/nap X 8 nap = 2400Km számolással // 8-9 nap alatt megteheti. A lovasok számára a nagy távolságok beszáguldása nem lehetetlen!  Így tehát a mai szemüveges, lúdtalpas történészek okoskodása, miszerint magyarázgatják és támadják a régi forrásokat /pld.Kézai Simont/- teljesen ostoba és alaptalan. Nem évszázadok alatti vándorlásokról van itt szó valójában, hanem csak egyik-napról a másikra történő állatterelgetésről és vadászatokról. Természetesen időnként csatákról is, vagyis egyik törzsnek a másik részéről történő leigázásáról. Így keveredtek ezek a nép-ágak, s mindig az új uralkodó törzs nevét viselték a külső szemlélő felé. -   Tisztelt okoskodó hölgyeim és uraim! Néha számoljunk is egy kicsit! - Így például a Magyar Királyságban, ha a véres kardot körbevitték váltó-vágtában, az egész országot mozgósító, szétágazó, "láncreakciós" lovasvágtában, akkor 12 óra alatt riadóztatni lehett az egész országot. Az más kérdés, hogy a felelőtlenség, dölyf és restség sokszor késleltette a gyülekezést. / Mint például a krími tatároknál a források szerint 2 hétig is eltartott a gyülekezés! - De a hírvivés nem volt ilyen lassú!/                                         Lehoczky József

// Még megjegyzem, hogy például Kézai Simonnál a hunok, mikor megütköztek Százhalom-Battánál a Macrinus és Detricus germán vezérek alatt küzdő rómaiakkal, akkor a háromszor megújított csatában a római vezérek is elestek, s a rómaiak alul maradtak, - akkor egészen "Ceizel-Maurig", vagyis majdnem Szent-Pöltenig üldözték a római hadakat. Ez is mutatja a könnyűlovasság sebességét, s azt, hogy rövid idő alatt milyen nagy távolságot tudtak megtenni. /Természetesen itt is lehettek pihenők, és a megújított csaták közt 1-2 nap is lehetett./ Kézai Simon szerint a hunok hét kapitánya közül ekkor és itt esett el a fővezér: Keve kapitány is és még négy vezér: Béla, Réva, Kadocsa és Kádár, s csak ketten maradtak életben: Etele /Attila/ és Buda. Ekkortól a két "ila" azaz "király" Buda /Budha, Bleda/ és Etele /Attila/ lett. - Keve Kapitányt és az ekkor hősihalált halt 40 ezer hunt  Fejér vármegyében, Baracska és a mai Kajászó-Szent-Péter között temették el.  Keve sírhejét elnevezték Keveházának, s a hagyomány szerint Keve sírját a mai Baracska község főterén álló kőoszlop jelzi.

    Ha már ős-fejedelmi sírok helyéről beszélünk: Árpád fejedelem sírja a mai Táborhegyi út 14. házszám körül kell, hogy legyen, ha hiszünk Anonymusznak. Ő írja, hogy Árpád vezért Óbuda és Aquincum között temették el egy patakmederben, sírja fölé később székesegyházat emeltek, melyet Fehéregyházának neveztek el. S a későbbi századokból egyértelműen tudjuk, hogy ez a Fehéregyháza a mai Táborhegyi út 14 körül volt.   L.J.


 Egy falu Magna Hungariában

           Az öreg sámán:

Felkele reggel, aznap imára hajolt. Csak törtető szarvas csörtette nyugalmát, s a távoli bércen már a Nap ragyogott. Lám! Lába előtt ma árvácska virított, fenn szikla peremén terülő réten.

    A táltos a Nap felé tekint:

Már régen láthatta utoljára tüzét és érezhette Napkorong ragyogását;- négyszeresét kerülő Hold idejének -izzadta szemein tavaszának vártát.- Szorgos törzse ezalatt munkához látott.

    A sámán a gyerekek közt:

Már hordta a rőzsét a szép sátrak ölén a nemzetség öreganyja, és két gyermek, kicsi fiú s lányka, juhakolnál játszott. Meglátván a Napnak áldozó öreget, hagyták kedvenceiket, s körül ölelték.

   Mesél az öreg a gyerekeknek:

A sátrak alatt gyűlt a gyerekhad hangja... A karámokon túli pázsiton gyorsan kivirult a mező tulipiros kertben. Hej! Nevető gyermekek arca mosolygott, és várta a táltos öreget; hogy elmesélje:...

... - Elmesélem nektek, hogy volt!  Négy repülő ló száguldott, megszikráztatta patájok, be szép volt, a csillagokat!

Napkirály barmai voltak, - mert ő szülte ám véretek; - tűz csörgedez eretekben; - négy ló hátán aranyozta.-

Megszaporodtunk, s a világ száz tájára oszoltunk szét, és ne hidd, hogy valójában más nép lenne, kit ellenségnek nevezünk!

Spirál-kör-kör folyamatban szóródtunk szét, s keveredtünk;- egy nép sem idegen tőled, s egy rokonod sem azonos tenmagaddal. S tenmagaddal vagy ezáltal ellenség is, ha véres őrület kerget, felhőt karddal hasogatva!

Magyar, vogul, osztyák, hanti, komi, votják, zürjén, permi, török, turán, sumér, hun, finn, szláv és germán és az aszzír, szittya, szkyta, arameus, hindi, véda mind egykutya! Nem jobb egy sem, és nem rosszabb, lelke az csak, mely többet ad!

   A sámán a gyerekek  szüleihez szól:  

Látom, körénk felnőttek is gyülekeznek. Már nézz szét, hát gyerekem, - hányan vannak mind?! - Mert, hogy ki ráér, figyelmezni idejött! - Miért nem neveled természetszeretetre gyereked, hogy ne pusztítsa világát szét?!

   Pusztítjátok a természetet:

Nem jogerős létű egyetlen társadalom sem, mely élőt romboló halott világot tűz célként ki nukleáris atomból s vasból, s hozzá állatbőröket használ fel bőszen, s kidönti a fákat megveszett viharként!

   A Jog és a Háború dulakodó őrülete:

Osztályos Igazságról őrültök világ kezdete óta, de létében az ősi, az állati létjogosultabb! Létét védi ugyan a vad, de nem ideaként! Nem alkot Bűnt s Igazságot a gyilokból, de te igazad kergetve ölsz! - És egyszerűen Hazug Vagy! Gyilkos, Ostoba, Hitvány!

          Felsóhajt az öreg:

-Nem lenne ellene a fejlődésnek a Tett, ha jó az Irányzék s nem önmagát lövi szét az ostoba ember, egységet teremtve a Földdel s a Biosszal... Hajh! De nehéz lesz Bősz Vaskalapútól, örök technikai lánccsörgetőtől!

                                            §§§

              Kalitka vers

A világot megfogom, kalickába zárom. Aranyló világot rozsdás kalickába, kalicka rácsára gyémánt-lakatot kattintok.

Ha harmatcseppből fű fakad, és gyermekfejjé földagad, s ha felnyílnak a gyermekszem sugári, bölcs eszének nincs módja  megállni,és tudom, ha nem tanítgatom, tévedések kénes tavába fúlva könnyes szemmel elkaparhatom...

Vidáman homlokára bökök: - Nézd a rácsot ott a fák mögött! Az emberek ott élnek korlátok között!

           Lehoczky József - 1977. 

                    §§§

 

           Pentatónikus dal

Búsul az éjjeli dérrel bélelt szeleken. Várja a nappali  fénnyel érlelt szerelem, ölelő karját várja! Ölelő karját várja!

Látja a gyermeki ésszel nem lelt feleken, félő, gubbasztó madarak ülnek Keleten, ők ülnek, hol kel a Nap, ők ülnek, hol kel a Nap!

Éjjeli, éjjeli csillag fázik az égen! Felleg-suba takarója, alatta pihen. Ott búvott el az éden! Ott búvott el azz éden!

Nyugodni, ha térne, nyugodhatna végre! Álmot feladandó, álmot! De küzdeni kell! Mit ér álmatlan az élet? - De küzdeni, küzdeni kell!

Búsul az éjjeli dérrel bélelt szeleken. Várja a nappali fénnyel érlelt szerelem, ölelő karját várja! Ölelő karját várja!

Bánja a jámbor, búbánja, bánja, ha téved! Várja te nappali égő csillagi tüzed! Várja te fénylő napfény! Várja te fénylő napfény!

Éjjeli, éjjeli csillag fázik az égen! Felleg-suba takarója, alatta pihen. Ott búvott el az éden! Ott búvott el az éden!

                  +++  LJ. 1979.

   Keresse: Lehoczky József: Magyar lovagkönyv, a feudalizmus kézikönyve. Írja be a Google-keresőbe a szerző nevét és a könyv címét, s meglátja, hogy éppen hol árusítják a könyvet kedvezményesen, megrendelhető könyvkereskedőknél is, forgalmazza még Líra Zrt, Rózsvölgyi és Társa stb. Megrendelhető a Novum Kiadó raktárából is! Tekintse meg a kiadó honlapján az elérhetőséget és a könyvről szóló tájékoztatót a www.novumpocket.com oldalon! - Részletesebb ismertetőt olvashat még a http://novella-vers.hupont.hu/ oldalon is, - innen is elérhető a kiadó raktárának az email címe! Keresse a könyvet! Jó olvasást kíván önnek a szerző: Lehoczky József

   0._kep_lovag_es_aprod.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 34
Heti: 63
Havi: 725
Össz.: 68 434

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Egy falu Magna Hungariában, Kalitka-vers, Pentatonikus dal
MODERN KÉPZŐMŰVÉSZET, ZSŰRIZTETÉS...FESTÉSZETI TECHNIKÁK... - © 2008 - 2019 - nemokutyus.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: vasmacskás,delfines címer - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »